BRUKSOMRÅDE:
Gjøco Akryl Fasademaling er en matt, værbestandig akrylmaling for utendørs bruk på mineralsk underlag. Den inneholder filmbeskyttende sopphindrende middel og har god værbestandighet. Benyttes på ubehandlet eller tidligere malt mur, betong og eternit. Ikke egnet til Supereternitt. Ved bruk på betong- og sementelementer må eventuell fuktighet og slippbelegg sjekkes. Følg anbefalinger fra leverandør

FORBEHANDLING:
Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Husvask eller Kraftvask for å fjerne fett og forurensning. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Gammel løs maling, løs puss og støv må fjernes ved børsting/skraping. Det er viktig at underlaget er fast, for å få tilfredsstillende vedheft. Sugende, porøst eller sterkt krittede underlag seises med Murseis. Pussarbeider bør herde i minimum 4 uker før overmaling. Alle byggtekniske mangler må utbedres før malerarbeidet påbegynnes. Flater angrepet av svertesopp behandles med Sopp og Grønskefjerner.

BRUKSMÅTE:
Gjøco Akryl Fasademaling er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Ved bruk av Gjøco Akryl Fasademaling på eternit, anbefales det at vedheft testes ved prøveoppstrøk. For mer informasjon, se teknisk datablad.

eksteriørmaling#eksteriør

  • Anb. forbruk: 4-8 m²/liter, avhengig av underlaget
  • Tørketid: Støvtørr 1/2 time. Overmalingsintervall minimum2 timer.
  • Tynner: Vann
  • Anmerkning: Minimum påføringstemperatur + 5 °C. Lave temperaturer gir lenger tørketid, og større fare for duggmatting m.m.
  • Teknisk Datablad: http://L2W.no/7qob