BRUKSOMRÅDE: Benyttes innendørs til beskyttelse av ubehandlet panel av nåltrevirke som gran og furu, samt tidligere beisede flater.

FORBEHANDLING: Dersom man vil unngå fiberreisning på nytt treverk, må man før påføring av EDEL PANEL fukte underlaget med vann, og etter et par timers tørk slipe lett med fint sandpapir. Tidligere beiset/lakkerte flater rengjøres, mattslipes og avstøves nøye før behandling.

BRUKSMÅTE: Ved bruk av farget EDEL PANEL bør man først utføre prøveoppstrøk på tilsvarende underlag. Beis ferdig ett eller få bord av gangen i full lengde mens lakken er våt. Beisingen inn på opptørket flate gir dobbelt fargevirkning og skjolder. På panel benyttes minst to strøk. Dersom man har oppnådd ønsket fargestyrke i første strøk, kan senere strøk utføres med klar type. For mer informasjon, se teknisk datablad.

#edelpanel #interiør

  • Anb. forbruk: 6-10 m²/ltr.
  • Tørketider: Støvtørr: Ca. 20 min, Overmalbar: 2-3 timer v/23ºC og 50 % relativ fuktighet
  • Tynner: Vann
  • Anmerkning: Omrøres godt før bruk. Bokser med ulike produksjonsnr. blandes. Sørg for god utlufting under og etter påføring. EDEL PANEL må lagres og fraktes frostfritt.
  • Teknisk datablad: http://www.starmaling.no/pdf/deko/5640.pdf