Byttet navn fra Evamarine Finish

BRUKSOMRÅDE: Høyglans lakkmaling som kan brukes til maling av bølgeblikktak og takstein. Malingen er meget slitesterk og tåler vær og vind.

BRUKSMÅTE: Underlaget må være rent og tørt. Gammel blank maling mattes med sandpapir. Som eventuell grunning brukes art. nr. 5110 MPS Primer til tre og stål .

PÅFØRING: Pensel, rull eller sprøyte. Sprøyte: Dyse: 0,015 – 0,021” , Trykk: 110-140 kg/cm² (1600-2000 PSI)

For mer informasjon, se teknisk datablad.

#eksteriør
#tak
#takmalingsort

  • Tørketider: Se teknisk datablad
  • Tynner: White Spirit
  • Anmerkning: Dette produktet inneholder brennbare løsemidler. Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Statisk elektrisitet og gnistdannelse skal forhindres. Bruk eksplosjonssikret elektroutstyr. Bruk verneklær etter behov. Anskaff utstyr for hurtig og riktig øyeskylling.
  • Teknisk datablad: http://carboline-utsalget.no/wp-content/uploads/2018/09/Carbocoat-Taklakk-norsk.pdf