BRUKSOMRÅDE:  Gjøco Kalkmaling er en mineralsk kalkmaling til interiør bruk i tørre rom. Gir en levende og betongaktig overflate. Benyttes på bygningsplater, puss, betong og sparklede overflater. I områder med risiko for slitasje, fukt og vannsøl anbefales påføring av Gjøco Sealer.

FORBEHANDLING: Underlaget skal være fast, rent og tørt. Tidligere oljemalte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med slipepapir. På tidligere malt underlag anbefales det å grunne før påføring av Gjøco Kalkmaling. På sugende underlag, og sparklete flater anbefales det å grunne med to strøk grunning for å få et jevnt underlag.

BRUKSMÅTE: Påfør 1 strøk Gjøco Kalkmaling. Malingen skal påføres med pensel og skal villstrykes/krysspensles for å oppnå en levende overflate. Det er vanligvis nok med ett strøk. Ta prøveoppstrøk hvis det ønskes mer enn ett strøk; strøk nr. 2 kan gi et annet fargespill. Bredden på penselen har betydning for resultatet; jo smalere pensel, jo mer fargespill. 100 mm pensel gir et fint resultat, men andre størrelser kan også brukes. Ta prøveoppstrøk. Malingen skal påføres tynt, for tykke strøk kan gi krakelering.

 

For mer informasjon, se teknisk datablad.

 

interiørmaling

interiør#interiormaling

  • Anb. forbruk: 8-10 m²/liter avhengig av underlaget. Til strøk nr.2 må et høyere forbruk påregnes: 5-8 m2/liter.
  • Tørketider: Støvtørr 1 time. Overmalbar 4 timer. Overmalingsintervall for bruk av Gjøco Sealer er 24 timer.
  • Tynner: Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.
  • Anmerkning: Minimum påføringstemperatur : + 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.
  • Teknisk datablad: https://gjøco.no/Userfiles/Sites/files/Interirtekniskno/Kalkmaling_tek_no.pdf