BRUKSOMRÅDE: brukes på mur, betong- og mineralske flater i vaskerom, driftsrom, kjeller, trapper, garasjegulv, lagerhaller, verksted- og industrilokaler, bensinstasjoner og gulv og vegger i husdyrrom. Ikke egnet til underlag som er i bevegelse som for eksempel treverk og metall.

FORBEHANDLING: Underlaget må være rent og fritt for fett. Sement/slam hinnen på betong må fjernes før videre behandling, enten ved maskinsliping eller ved syrevask. I rom med sluk kan syrevasking anvendes. Bruk 10% saltsyreoppløsning og skyll deretter grundig med vann. Tidligere malte flater vaskes med Gjøco Interiørrens eller salmiakkoppløsning. Underlag med membranherdere kan gi dårlig vedheft; sjekk derfor vedheft eller fjern membranherderen før videre behandling.

Gjøco Poxydekk kommer i 3 ltr og 10 ltr sett, og kan blandes i de fleste farger.

BRUKSMÅTE: *Se Teknisk datablad 

#interiør

#Gulvmaling

  • Anb. forbruk: Ca. 5-8 kvm/ltr. pr. strøk
  • Tørketider: Støvtørr etter 2-3 timer. Overmal. intervall, minimum: 6 timer ved 20 °C Overmal. intervall, maks.: 24 timer ved 20 °C. Ved lenger intervall bør flatene mattes for å sikre vedheft.
  • Tynner: Vann
  • Anmerkning: Minimum påføringstemp. : + 12 °C i underlag og luft. Ved bruk ute, anbefalt i perioden mai-august.
  • Teknisk datablad: http://goo.gl/D3rdcU