BRUKSOMRÅDE:  vanntynnbar grunning  til sperring og isolering av for eksempel sot, nikotin og andre fargestoffer. Motvirker kvaegjennomslag fra kvist. Kan brukes på de fleste underlag som panel, bygningsplater, glassfibervev, tapet, gipsplater, gammel puss og betong m.m. Bør ikke brukes på ny betong.

FORBEHANDLING: Underlaget må være rent og tørt. Blanke flater mattes med fint sandpapir. Ubehandlet gammel mur, tidligere kalket og sterkt smittende underlag skrapes, børstes, og seises med Gjøco Murseis. Gammel panel vaskes med Gjøco Interiørrens eller Gjøco Husvask; tørk over med rent vann før påføring av Gjøco Sperregrunn.

BRUKSMÅTE: Til bruk som grunning påføres 1 strøk Gjøco Sperregrunn. For sperring av kvistgjennomslag og på misfarget underlag, påføres 2 fyldige strøk. På spesielt vanskelig underlag (f.eks. ny furupanel, gammel/misfarget panel) kan det være nødvendig med mer enn 2 strøk – gjør prøveoppstrøk. Vær OBS på at kvistgjennomslag er et naturlig fenomen som over tid alltid vil kunne gjøre seg gjeldende. For mer informasjon, se teknisk datablad.

#interiormaling

#interiør

  • Anb. forbruk: 8 - 12 m 2 /ltr. pr. strøk
  • Tørketider: Støvtørr: ca. 1 time, Overmalbar: ca. 4 timer v/23°C og 50 % Relativ fuktighet.
  • Tynner: Vann
  • Anmerkning: For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på ettervinteren når luftfuktigheten normalt er på det laveste.
  • Teknisk datablad: http://goo.gl/8xVIcQ