BRUKSOMRÅDE: på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk.

FORBEHANDLING: Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett. Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4-6 uker rengjøres med Husvask og stålbørstes for løse trefibre. Tidligere behandlet treverk rengjøres med Kraftvask. Gammel løs maling/ beis fjernes ved stålbørsting/ skraping. Flater som er angrepet av svertesopp behandles med Sopp og Grønskefjerner. Nytt, ferdig grunnet eller bart treverk må grunnes med egnet Oljegrunning før påføring av Herregård Maximal. NB! Det er viktig med god rengjøring for å sikre tilfredsstillende. vedheft til underlaget. Undersøk alltid vedheften til tidligere malt treverk. Er vedheften dårlig fjernes gammel maling og treverket grunnes med egnet Oljegrunning før påføring av Herregård Maximal. Påse at all endeved mettes med oljegrunning 3-4 strøk før påføring av Herregård Maximal. På høvlet treverk og andre harde og blanke underlag, kan det være nødvendig med stålbørsting/sliping for å sikre vedheft. For å oppnå best mulig kantdekk, avrund skarpe kanter før grunning.

BRUKSMÅTE: Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere beiset eller malt treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk. For mer informasjon, se teknisk datablad.
#eksteriørmaling
#eksteriør

  • Anb. forbruk: Uhøvlet tre ca 7-10 m²/liter, høvlet tre ca 10-12 m²/liter
  • Tørketider: Støvtørr: 30 min, Overmalbar: 2 timer ved 23°C og 50 % relativ fuktighet.
  • Tynner: Vann
  • Anmerkning: Lave temperaturer gir lenger tørketid, og større risiko for duggmatting m.m
  • Teknisk datablad: http://goo.gl/k9dOvJ