BRUKSOMRÅDE: Til grunning av tre og stål og som isolasjonsstrøk over gammel maling.

FORBEHANDLING: Underlaget må være tørt og rent. Gammel maling fjernes eller mattslipes.

BRUKSMÅTE: Pensel, rull eller sprøyte. Høytrykksprøyte: Dyse. 0,015 – 0,023″ Vinkel: 40 – 60° For mer informasjon, se teknisk datablad.

#båt

#båtprimer

  • Anb. forbruk: 5-7,5 kvm/ltr. pr. strøk. (Min. 4 strøk når kost eller rull benyttes)
  • Tørketider: Støvtørr: 1 -2 timer, Overmalbar: 8 - 10 timer v/23°C og 50 % relativ fuktighet
  • Tynner: Star tynner nr. 10
  • Anmerkning: Utmerket rusthindrende primer. Kan overmales med KK-, modifisert KK-alkydmaling og bunnstoff
  • Teknisk datablad: http://www.starmaling.no/pdf/deko/5110.pdf