BRUKSOMRÅDE: Brukes på de fleste treunderlag som tidligere er behandlet med Trygg Tregrunning, Trygg Oljebeis og Trygg Oljedekkbeis.

FORBEHANDLING: Underlaget må være rent og tørt. Rengjøres med egnet vaskemiddel. og skylles godt med rent vann. Løse trefibre og forvitret beis fjernes ved stålbørsting. Også flater med gammel, blank oljebeis som ikke er forvitret, kan med fordel børstes eller slipes.

BRUKSMÅTE: Nytt ubehandlet treverk: grunnes omgående før eller etter montering med 1 – 2 strøk Trygg Tregrunning. Ferdigbehandles innen 1-2 mnd. På ubehandlet treverk som eksponeres ute lenger enn 2 – 3 uker, har nedbrytingen av overflaten begynt og det stålbørstes og soppvaskes før grunning om nødvendig. Det anbefales 2 strøk Trygg Tregrunning på ekstra værutsatte flater. For mer informasjon, se teknisk datablad.

#dekkbeis

#eksteriør

  • Anb. forbruk: 7-12 kvm/ltr.avh.av underlag
  • Tørketid: Støvtørr: Ca. 2-5 timer, overmalbar: Ca. 24 timer v/23°C og 50 % relativ fuktighet
  • Tynner: Vann
  • Anmerkning: Dersom det er fare for dugg eller regn før siste påføring av Premium Dekkbeis er tørket, bør man utsette arbeidet. NB! Emballasje med ulike produksjonsnummer blandes før bruk. Omrøres godt før bruk. Lagres og fraktes frostfritt.
  • Teknisk datablad: http://www.starmaling.no/pdf/deko/5432.pdf