BRUKSOMRÅDE : Stabil Bryggeolje er en suveren treimpregneringsolje som er tilsatt farveløs tretjære. Ideell for terrassegulv, gjerdestolper, trebåter, brygger, kreotartak og annet treverk som er utsatt for fuktighet. Dersom farge tilsettes, må det røres om av og til under påføring.  Behandling med Stabil Brygge- og terasseolje har lang holdbarhet, ofte vil det være tilstrekkelig å behandle overflatene hvert annet til tredje år.

FORBEHANDLING: Underlaget må være rent og helt tørt. Rengjør med Kraftvask eller Stabil terrasserens. Følg bruksanvisningen på emballasjen.

BRUKSMÅTE : Brygge-& terrasseoljen må påføres vått i vått, til trevirket er mettet. Overskuddet tørkes bort med en fille, som brennes straks pga fare for selvantennelse. RØRES OM FØR BRUK.

Stabil Brygge-& terrasseolje finnes i 2,5 og 10 ltr.

 

#utvendig gulv

#eksteriørgulv

#eksteriør

  • Anb. forbruk: 8-10 m2/ltr pr strøk
  • Tørketider: ca 24 timer ved 20C grader og 50% relativ fuktighet
  • Tynner: White spirit
  • Anmerking: OBS fare for selvantennelse! Malerverktøy rengjøres i White Spirit umiddelbart etter bruk. Brukte filler brennes straks.
  • Teknisk datablad: http://tinyurl.com/y6enupa5