BRUKSOMRÅDE: Benyttes som gulvmaling på lager- og industrigulv, kjellergulv, garasjegulv, balkonger og lignende.

FORBEHANDLING: Underlaget må være rent og fritt for olje, fett og annen forurensing. Stålpusset betong slipes for å fjerne sementhinnen og overflaten støvsuges grundig før påføring av maling. Det samme gjelder for membranherdere eller andre sjikt som hindrer direkte kontakt med ren betong. Gamle gulv slipes og støvsuges.

Carboseal Gulvepoxy V finnes I 3 grå nyanser.

BRUKSMÅTE: * Se teknisk datablad.

#interiormaling
#interiør

#eksteriør

#eksteriørgulv