BRUKSOMRÅDE: Under- og dekkstrøk til tak og vegger på underlag av bygningsplater, glassfiberstrie og på smittfri puss og betong. Også til flater tidligere malt med latexmaling eller grunning.

FORBEHANDLING: Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater vaskes med egnet vaskemiddel og nedmattes med sandpapir.

BRUKSMÅTE: Rør godt om før bruk. Påføres jevnt. Avslutt alltid med å føre rullen i samme retning. Ulike prod. nr. blandes før bruk. For mer informasjon, se teknisk datablad.

#interiormaling

#interiør

  • Anb. forbruk: Ca. 6 - 12 kvm/ltr.
  • Tørketider: Støvtørr: Ca. 1/2 timer, Overmalbar: Ca. 1 timer v/23°C og 50 % relativ fuktighet.
  • Tynner: Vann
  • Anmerkning: Fraktes og oppbevares frostfritt. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden vesentlig. Også ved større påføringsmengde enn normalt øker tørketiden. Minimumstemperatur i luft/underlag ved påføring er 5°C.
  • Teknisk datablad: http://www.starmaling.no/pdf/deko/5006.pdf