BRUKSOMRÅDE: Trygg Husmaling benyttes på de fleste treunderlag utendørs så som nytt, tidligere beiset eller malt.

FORBEHANDLING: Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk grunnes/forbehandles med Trygg Tregrunning. Tidligere behandlede flater, – gammel beis, løse trefibre/pigmenter og løsnet maling fjernes ved stålbørsting/sliping. Underlaget rengjøres med egnet vaskemiddel. Flater med overflatesopp/grønske behandles deretter med soppvask.

BRUKSMÅTE: Trygg Husmaling er ferdig til bruk. På sugende underlag og på flater der man ønsker et tynnere strøk, kan man tynne med inntil 10 % White Spirit. Nytt treverk påføres 2 strøk Trygg Husmaling. For mer informasjon, se teknisk datablad.

#eksteriørmaling

#eksteriør

  • Anb. forbruk: 8-10 m2/ltr på uhøvlet treverk pr. strøk og 10-14 m2/ltr på høvlet treverk pr. strøk
  • Tørketid: Støvtørr: 8 timer og overmalbar: 24 timer v/23°C og 50 % relativ fuktighet.
  • Tynner: White Spirit
  • Anmerkning: Omrøres før bruk. Forskjellige produksjonsnummer blandes før bruk. Sørg alltid for å ha tilstrekkelig med maling av et produksjonsnummer på en og samme vegg. Produktet innholder tørrende olje. Risiko for selvantennelse. Søl og brukte filler samles og oppbevares i brannsikker avfallsbeholder og destrueres.
  • Teknisk datablad: http://www.starmaling.no/pdf/deko/5229.pdf