BRUKSOMRÅDE: Brukes på de fleste treunderlag utendørs så som nytt, tidligere beiset eller malt. FORBEHANDLING: Underlaget må være rent og tørt.

BRUKSMÅTE: Ferdig til bruk og bør normalt ikke tynnes. Lett å stryke ut. Ved skifte av farge fra mørk til lys er det nødvendig med minimum 2 strøk. Vedlikehold av utsatte vegger må foretas oftere enn vegger i le.

PÅFØRING: Bred beispensel, malingspensel eller sprøyte. Stryk fyldig. Påfør beisen fortløpende i hele bordets lengderetning.

ANMERKNING: Omrøres før bruk. La spannet stå en stund for å gjenvinne gelkonsistensen. Oljedekkbeis med forskjellige produksjonsnummer blandes før bruk. Sørg alltid for å ha tilstrekkelig med oljedekkbeis av et produksjonsnummer på en og samme vegg. Unngå sol og duggsetning på halvtørr oljedekkbeis. For mer informasjon, se teknisk datablad.

#dekkbeis

#eksteriør

  • Anb. forbruk: 5 - 8 m2/ltr. på uhøvlet treverk pr. strøk, og 10-12 m2/ltr. på høvlet treverk pr. strøk
  • Tørketider: Støvtørr: ca. 8 timer - overmalbar: min. 24 timer v/23° C og 50 % rel. fuktighet
  • Tynner: White Spirit
  • Anmerkning: Innholder tørrende olje. Risiko for selvantennelse. Søl og brukte filler samles og oppbevares i brannsikker avfallsbeholder, henges til tørk ute eller brennes under oppsyn.
  • Teknisk datablad: http://www.starmaling.no/pdf/deko/5440.pdf