BRUKSOMRÅDE: Utvendig beskyttelse av trebygninger, så som driftsbygninger, lagerbygninger, garasjer og sjøboder.

FORBEHANDLING: Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk grunnes straks med 1 strøk Trygg Tregrunning. Tidligere behandlede flater med gammel beis, løse trefibre/pigmenter og løsnet maling fjernes ved stålbørsting/sliping. Underlaget rengjøres med egnet vaskemiddel. Flater med overflatesopp/grønske behandles med soppvask. Flater som er stålbørstet/slipt og endeved grunnes/mettes med Trygg Tregrunning. Som grunning på metall benyttes Primer for tre og stål.

BRUKSMÅTE: Nytt treverk påføres 1 til 2 strøk Trygg Gårdsmaling.. Tidligere behandlede flater påføres 1 til 2 strøk Trygg Gårdsmaling etter behov. Trygg Gårdsmaling kan tynnes litt med White Spirit til bruk på sugende underlag og metting av endeved. For mer informasjon, se teknisk datablad.

#eksteriørmaling

#eksteriør

  • Anb. forbruk: 8 - 10 m2/ltr. pr. strøk
  • Tørketider: Støvtørr: 6 - 8 timer, Overmalbar: 10 - 12 timer ved 23°C og 50 % relativ fuktighet.
  • Tynner: White Spirit
  • Anmerkning: Omrøres før bruk. Unngå sol og duggsetning på halvtørr maling. Maling med forskjellige produksjonsnummer blandes før bruk. Sørg alltid for å ha tilstrekkelig med maling av et produksjons - nummer på en og samme vegg.
  • Teknisk datablad: http://www.starmaling.no/pdf/deko/5219.pdf