BRUKSOMRÅDE:
Trygg Murmaling anvendes utvendig på mur og betong.

FORBEHANDLING:
Underlaget må være rent og tørt. Nytt og fast underlag grunnes med 1 strøk Murseis eller 1 strøk Trygg Murmaling tynnet 5 – 10 % med vann avhengig av underlaget. Gammelt underlag må være fri for løse partikler, støv, fett og lignende før du starter med overflatebehandling. Bruk egnet vaskemiddel. Flater med overflatesopp/ grønske behandles deretter med soppvask. Deretter grunnes med Murseis.

BRUKSMÅTE:
Nytt fast underlag utvendig påføres 1 eller 2 strøk Trygg Murmaling. Gammelt løstsittende eller sugende underlag påføres 2 strøk Trygg Murmaling. For mer informasjon, se teknisk datablad.

#eksteriørmaling

#eksteriør

  • Anb. forbruk: 6 - 9 m2/ltr. pr. strøk.
  • Tørketid: Støvtørr: 1/2 time, Overmalbar: 2 - 3 timer v/ 23°C og 50 % relativ fuktighet.
  • Tynner: Vann
  • Anmerkning: Sørg alltid for å ha tilstrekkelig med maling av et produksjons- nummer på en og samme vegg. Unngå regn og duggsetning på malingen før den er tørr. OBS: Tåler ikke frost, lagres og fraktes frostfritt.
  • Teknisk Datablad: http://www.starmaling.no/pdf/deko/5011.pdf