BRUKSOMRÅDE:
Trygg Oljebeis brukes til hus og hytter, utendørs på ubehandlet eller tidligere beiset treverk, samt trykkimpregnert treverk. (panel/kledning).

FORBEHANDLING:
Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk: beises umiddelbart etter oppsetning, om treverket har blitt skittent og/eller grånet av nedbryting, har det stått for lenge ubehandlet og må rengjøres, stålbørstes og deretter påføres soppvask. Tidligere beiset treverk: løs beis og løse trefibre fjernes ved stålbørsting/sliping og flater med overflatesopp behandles deretter med soppvask.

BRUKSMÅTE:
Nytt treverk: behandles omgående etter montering med 1 strøk. Når treverket har «gått» fra seg og innen 1 år tas 1 strøk til. Tidligere beiset treverk: gis 1 eller 2 strøk alt etter behov. Husk å behandle all endeved gjentatte ganger. Vedlikehold av utsatte vegger må foretas oftere enn vegger i le. For mer informasjon, se teknisk datablad.

#eksteriørbeis

#eksteriør

  • Anb. forbruk: 6 - 7 m2 /ltr. på uhøvlet treverk pr. strøk. 10 - 12 m2 /ltr på høvlet treverk. pr. strøk.
  • Tørketid: Støvtørr: 6 - 8 timer, Overmalbar: 24 timer v/23° C og 50 % relativ fuktighet
  • Tynner: White Spirit
  • Anmerkning: OBS !: Produktet innholder tørrende olje. Risiko for selvantennelse. Søl og brukte filler samles og oppbevares i brannsikker avfallsholder og destrueres.
  • Teknisk datablad: http://www.starmaling.no/pdf/deko/5549.pdf