BRUKSOMRÅDE:
Brukes på nytt og værslitt ubehandlet kledning og andre utvendige bygningsdetaljer av gran og furu på hus og hytter etc.

FORBEHANDLING:
Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk: klart til å grunnes før eller umiddelbart etter oppsetning. Aldret og værslitt: treverk som har blitt skittent og/eller grånet av nedbryting, har stått for lenge ubehandlet – vaskes, stålbørstes og deretter påføres grunning. Flater som har vært angrepet av overflatesopp/grønske behandles med Star Soppvask før grunning.

BRUKSMÅTE:
Nytt treverk: behandles omgående med ett strøk. Endeved mettes ved å strykes flere ganger. For mer informasjon, se teknisk datablad.

#eksteriørgrunning

#eksteriør

  • Anb. forbruk: 6-10 kvm/ltr. på uhøvlet treverk pr. strøk 10-14 kvm/ltr. på høvlet treverk pr. strøk
  • Tørketid: Støvtørr: 6-8 t. Overmalbar: ca. 24 t. v/23°C og 50 % relativ fuktighet
  • Tynner: White Spirit
  • Anmerkning: Sørg alltid for å ha tilstrekkelig med ett produksjonsnummer til en og samme vegg. Oppbevares frostfritt.
  • Teknisk Datablad: http://www.starmaling.no/pdf/deko/5530.pdf