BRUKSOMRÅDE:
Trygg Treolje er en spesialolje til utendørs bruk, tilsatt sopphindrende middel og «lysfilter» for bedre beskyttelse av underlaget og oljen. Trygg Treolje har god vannfasthet. Trykkimpregnert og ubehandlet trevirke på terrassegulv/rekkverk, levegger, gjerder, garasjeporter, hagemøbler, kledning, etc.

BRUKSMÅTE: Underlaget må være rent og tørt. Soppbefengte flater rengjøres og påføres soppvask. Slitte, nedbrutte flater rengjøres og stålbørstes. Ubehandlet treverk behandles med flere strøk «vått i vått» inntil underlaget er mettet. Endeved behandles ekstra godt. Overskytende olje tørres av. Ønskes et tynt sjikt i overflaten, pusses lett etter 24 timers tørk med fint sandpapir, deretter ett eller to strøk Trygg Treolje med 24 timers tørk mellom strøkene. For mer informasjon, se teknisk datablad.

#eksteriør

#eksteriørgulv

  • Anb. forbruk: 8 - 10 m2/ltr. pr. strøk
  • Tørketid: Støvtørr: 6 - 8 timer, Overmalbar: ca. 24 timer
  • Tynner: White Spirit
  • Anmerkning: Rør godt om før og under bruk (gjelder farget Trygg Treolje) Ulike produksjonsnr. blandes før bruk (gjelder farget Trygg Treolje)
  • Teknisk datablad: http://www.starmaling.no/pdf/deko/5680.pdf