BRUKSOMRÅDE: Terrasser, hagemøbler og lignende av impregnert treverk.

BRUKSMÅTE:

Nytt treverk: Nytt impregnert treverk må tørke før behandling med Trygg Terrassebeis. Det legges 1 -2 strøk avhengig av underlagets beskaftelse, dette p.g.a. at beisen er pigmentert. Endeved behandles ekstra godt. Overskytende olje tørkes av etter ca 20 min.

Gammelt treverk: Skittent, soppbefengt eller med nedbrutt overflate vaskes med Trygg Husvask/Soppvask og børstes godt til fast treverk. Underlaget må være rent og tørt.

Generelt: For å unngå skjolding ved overlapping av tidligere behandlede overflate, stryk fra ferskt pålagt og inn i tidligere påføring før denne er tørret. Stryk 2-3 bord pr. påføring. Trygg Terrassebeis bør ikke påføres i fuktig vær, ved lave temperaturer eller i direkte solskinn. Må ikke utsettes for fuktighet før den helt tørr. Lave temperaturer vil forlenge tørketiden vesentlig. For mer informasjon, Se teknisk datablad.

#eksteriørbeis

#eksteriør

#eksteriørgulv

  • Anb. forbruk: 8 - 10 m2/ltr. pr. strøk
  • Tørketid: Støvtørr: 6 - 8 timer Brukstørr: ca. 24 timer
  • Tynner: Beisen er ferdig til bruk, evnt. vann
  • Anmerkning: Rør godt om før og under bruk (gjelder farget Trygg Terrassebeis) Ulike produksjonsnr. blandes før bruk (gjelder farget Trygg Terrassebeis)
  • Teknisk datablad: http://www.starmaling.no/pdf/deko/5055.pdf