BRUKSOMRÅDE: Gjøco Interiør 25 Våtrom er en luktsvak vanntynnbar ren akrylmaling for innendørs bruk. Dekker godt og gir en slitesterk overflate som er lett å holde ren. Gjøco Interiør 25 Våtrom er ideell som toppstrøk i så vel våtrom (bad og kjøkken) som i stue, gang og soverom. Anvendes på bygningsplater, MDF, puss, betong, glassfibervev, miljøstrie, tidligere malte flater etc.

FORBEHANDLING: Underlaget må være rent og tørt. Tidligere oljemalte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med sandpapir og grunnes med sperregrunn. Mur, betong, tidligere kalket og sterkt smittende underlag skrapes, børstes, og seises med murseis.

BRUKSMÅTE: Gjøco Interiør 25 Våtrom er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påføring : pensel eller rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. For mer informasjon, se teknisk datablad.

#interiormaling#interiør

  • Anb. forbruk: 8-12 m²/liter avhengig av underlaget
  • Tørketider: Støvtørr : 1 time, Overmalingsintervall, minimum: Min. 4 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
  • Tynner: Vann
  • Anmerkning: Lagres tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. For mer informasjon, se teknisk datablad.
  • Teknisk datablad: http://L2W.no/eepg